Soubor dějepisných map k českým dějinám od počátku historické doby

Zpráva - Soubor dějepisných map k českým dějinám od počátku historické doby OTEVŘÍT    
1 Sámova říše v 1. polovině 7. století OTEVŘÍT    
2 Velká Morava v 9. století OTEVŘÍT    
3 Čechy počátkem 10. století OTEVŘÍT    
4 Český stát ve 2. polovině 10. století OTEVŘÍT    
5 Český stát v 11. a 12. století OTEVŘÍT    
6 Správní organizace Moravy v 11. a 12. století OTEVŘÍT    
7 Hradská centra v Čechách na počátku 13. století OTEVŘÍT    
8 Osídlení českých zemí v polovině 13. století OTEVŘÍT    
9 Český stát za Přemysla Otakara II. OTEVŘÍT    
10 Český stát za Václava II. a Václava III. OTEVŘÍT    
11 Český stát v době lucemburské OTEVŘÍT    
12 Síť evropských středověkých měst OTEVŘÍT    
13 Královská města v českém státě na počátku 14. století OTEVŘÍT    
14 Věnná města českých královen OTEVŘÍT    
15 Český stát za Jiřího z Poděbrad OTEVŘÍT    
16 Český stát v době jagellonské OTEVŘÍT    
17 Vznik habsburské monarchie v 16. století OTEVŘÍT    
18 České země v habsburské monarchii v 17. a 18. století OTEVŘÍT    
19 Počátky krajského zřízení v Čechách od poloviny 15. století do roku 1714 OTEVŘÍT    
20 Krajské zřízení v českých zemích v letech 1714–1751 OTEVŘÍT    
21 Krajské zřízení v českých zemích v letech 1751–1784 OTEVŘÍT    
22 Stavovské povstání a válka česká I OTEVŘÍT    
23 Stavovské povstání a válka česká II OTEVŘÍT    
24 Stavovské povstání a válka česká III OTEVŘÍT    
25 Vpády do českých zemí třicetileté války OTEVŘÍT    
26 První slezská válka (1740–1742) OTEVŘÍT    
27 Druhá slezská válka (1744–1745) OTEVŘÍT    
28 Sedmiletá válka (1756–1763) OTEVŘÍT    
29 Válka o dědictví bavorské (1778–1779) OTEVŘÍT    
30 Územní vývoj habsburská monarchie v letech 1792 až 1918 OTEVŘÍT    
31 Správní členění českých zemí do roku 1850 OTEVŘÍT    
32 Správní členění českých zemí po roce 1850 OTEVŘÍT    
33 Urbanizace českých zemí v 19. a počátkem 20. století OTEVŘÍT    
34 České země a napoleonské války OTEVŘÍT    
35 České země a napoleonské války OTEVŘÍT    
36 Revoluce v letech 1848 až 1849 v českých zemích OTEVŘÍT    
37 Válečné operace roku 1866 a bitva u Hradce Králové OTEVŘÍT    
38 Detail bitvy u Sadové 1866 OTEVŘÍT    
39 Schematická mapa aliancí roku 1866 OTEVŘÍT    
40 Evropa a první světová válka OTEVŘÍT    
41 Sborová velitelství c. a k. armády OTEVŘÍT    
42 České země za první světové války OTEVŘÍT    
43 Výstavba železnic v první polovině 19. století OTEVŘÍT    
44 Vývoj železniční sítě od poloviny 19. století do poloviny 60. let 19. století OTEVŘÍT    
45 Vývoj železniční sítě v letech 1867–1877 OTEVŘÍT    
46 Rozvoj průmyslu v českých zemích v 19. století OTEVŘÍT    
47 Zemědělství v českých zemích v první polovině 19. století OTEVŘÍT    
48 Zemědělství v českých zemích před první světovou válkou OTEVŘÍT    

Soubor dějepisných map k českým dějinám 20. století

Zpráva - Soubor dějepisných map k českým dějinám 20. století OTEVŘÍT    
1 Vojenské zajatecké tábory v Itálii OTEVŘÍT    
2 Vojenské zajatecké tábory ve Francii OTEVŘÍT    
3 Vojenské zajatecké tábory v Rumunsku a Srbsku OTEVŘÍT    
4 Vojenské zajatecké tábory v Polsku OTEVŘÍT    
5 Vojenské zajatecké tábory na českém a slovenském území OTEVŘÍT    
6 Odbojové struktury v Protektorátu Čechy a Morava OTEVŘÍT    
7 Města jako centra hlavních územně správních celků od roku 1918 OTEVŘÍT    
8 Geografické vymezení střední Evropy OTEVŘÍT    
9 Vymezení střední Evropy počátkem 20. století OTEVŘÍT    
10 Vymezení střední Evropy mezi dvěma světovými válkami OTEVŘÍT    
11 Vymezení střední Evropy po druhé světové válce OTEVŘÍT    
12 Vymezení střední Evropy na konci 20. století OTEVŘÍT    
13 Vymezení střední Evropy počátkem 21. století OTEVŘÍT    
14 Retribuční soudnictví v českých zemích v letech 1945?1948 OTEVŘÍT    
15 Obchodní a živnostenské komory OTEVŘÍT    
16 Soudní správa. Obvody krajských soudů roku 1930 OTEVŘÍT    
17 Římskokatolická církevní správa v období 1920–1938 OTEVŘÍT    
18 Římskokatolická církevní správa v roce 1990 OTEVŘÍT    
19 Římskokatolická církevní správa v roce 1993 OTEVŘÍT    
20 Římskokatolická církevní správa v roce 1996 OTEVŘÍT    
21 Vysoké školy a výzkumné instituce v Československu, Česku a na Slovensku OTEVŘÍT    
22 Lázně a léčebné prameny na území Česka OTEVŘÍT    
23 Československo v mezinárodních strukturách (1918?1938) OTEVŘÍT    
24 Československo v mezinárodních strukturách (1945?1993) OTEVŘÍT    
25 Česká republika v mezinárodních strukturách (od 1993) OTEVŘÍT    
26 Rozhledny na území Česka OTEVŘÍT    
27 Železná opona a Green Belt OTEVŘÍT    
28 Návrh župního zřízení k roku 1920 OTEVŘÍT    
29 Zemské zřízení k roku 1930 OTEVŘÍT    
30 Krajské zřízení v letech 1949–1960 OTEVŘÍT    
31 Krajské zřízení v letech 1960–1990 OTEVŘÍT    
32 Územní správa v letech 1990–1999 OTEVŘÍT    
33 Krajské zřízení v letech 2000–2015 OTEVŘÍT    
34 Rozpad Rakousko-Uherska a nástupnické státy v roce 1918 OTEVŘÍT    
35 Územní vývoj Československa v letech 1918?1924 OTEVŘÍT    
36 Vznik pohraničních provincií v Československu s převahou německého obyvatelstva OTEVŘÍT    
37 Slovenská republika rad roku 1919 OTEVŘÍT    
38 Československo v hranicích po roce 1945. Česká republika v hranicích po roce 1992 OTEVŘÍT    
39 Volby v roce 1920 OTEVŘÍT    
40 Volby v roce 1925 OTEVŘÍT    
41 Volby v roce 1929 OTEVŘÍT    
42 Volby v roce 1935 OTEVŘÍT    
43 Volby v roce 1946 OTEVŘÍT    
44 Územní vývoj Československa po mnichovské dohodě a vídeňské arbitráži OTEVŘÍT    
45 Územní vývoj bývalého Československa od 14. 3. 1939 OTEVŘÍT    
46 Správní členění v letech 1939–1940 OTEVŘÍT    
47 Správní členění v letech 1940–1942 OTEVŘÍT    
48 Správní členění od roku 1942 OTEVŘÍT    
49 Transporty Židů do Terezína a z Terezína OTEVŘÍT    
50 Československé bojové jednotky ve druhé světové válce OTEVŘÍT    
51 Postup amerických jednotek v západních Čechách OTEVŘÍT    
52 Vysídlení německého obyvatelstva z Československa OTEVŘÍT    
53 Intervence okupačních vojsk do Československa v srpnu 1968 OTEVŘÍT    
54 Hromadné přesuny obyvatelstva v Evropě 1938–1943. Násilné výměny a přesídlení obyvatelstva v době nacistické expanze ve střední Evropě     OTEVŘÍT    
55 Transfery a útěky Němců ve střední Evropě v letech 1944–1949 jako důsledek nacistické expanze OTEVŘÍT    
56 Odchod a odsun Židů z Česko-Slovenska (říjen 1938 – březen 1939) OTEVŘÍT    
57 Legální odchody Židů z porobeného československého území v l. 1939–1941 OTEVŘÍT    
58 Ilegální odchody, deportace a transporty Židů z porobeného československého území v letech 1939–1941 OTEVŘÍT    
59 Československý exil a emigrace v letech 1968–1989 OTEVŘÍT