Další elektronické historické atlasy

Elektronické historické atlasy

Elektronické historické mapy a atlasy k národním, světovým a evropským dějinám jsou dostupné na zahraničních internetových stránkách, převážně v angličtině, ale i němčině, francouzštině a španělštině. České země a středoevropský prostor obecně je však obvykle znázorněn velmi povšechně, často s chybami v zákresu hranic, v terminologii a v zeměpisném názvosloví. České a československé dějiny totiž pracují s mnoha speciálními termíny, které nejsou zahraničním autorům elektronických map známy nebo jsou nepřeložitelné. Dochází tak k posunům a záměnám pojmů nebo i k omylům, obvykle při uvádění jmen historických zemí, států a jiných územních celků (knížectví, vévodství apod.). V mnoha případech jsou nesprávně uvedena data historických událostí, územní rozsah zemí a států i jejich historické hranice, historické názvosloví aj. Autoři zahraničních elektronických dějepisných atlasů obvykle nerespektují autorská a reprodukční práva k textům, mapám nebo vyobrazením tak, jak tyto otázky vnímá autorský zákon v České republice.

Kvalitnější informace přináší tematické elektronické portály (atlasy), zaměřené zpravidla na dílčí problémy dějinných procesů (např. srovnávací dějiny měst, zpracovávané převážně výzkumnými institucemi, např. Herder-Institutem v Marburgu. K nim se blíží portál Historického atlasu měst ČR.

Deformované hranice (nejen) českého státu na mapě z kanadského portálu Hyper History, dostupné z: https://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html [ověřeno 14. 8. 2020]

Brno jako „Brüma“ na mapě Matthewa Whitea z portálu Historical Atlas of 20th Century, dostupné z: http://users.erols.com/mwhite28/austhung.htm [ověřeno 14. 8. 2020]

Akademické atlasové portály

Akademické elektronické historické atlasy k dějinám měst


Zahraniční
Historicko-topografický atlas slezských měst (Herder-Institut, Marburg)
Deutscher historischer Städteatlas- mapový portál Historického atlasu měst Německa (Institut für vergleichende Städtegeschichte)
Österreichischer Städteatlas – mapový portál Historického atlasu měst Rakouska (Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung a Wiener Stadt- und Landesarchiv)

České
Mapový portál Historického atlasu měst ČR (Historický ústav AV ČR)Další tematické akademické elektronické historické atlasy


Zahraniční
Atlas of the Historical Geography of the United States – aktualizovaná interaktivní verze proslulého Paullinova a Wrightova atlasu z 30. let 20. století (University of Richmond, USA)
Historical Atlas of Canada (University of Toronto, Kanada)

České
Archeologický atlas ČR (Archeologický ústav AV ČR a Národní památkový ústav)
Atlas obyvatelstva (Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta UK)
Velký historický atlas Slezska (ACCENDO – centrum pro vědu a výzkum, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Slezské zemské muzeum, Muzeum Těšínska)Další zahraniční elektronické historické atlasy


The Map as History - soubor animovaných dějepisných map k vybraným světovým událostem pro školy a veřejnost, s důrazem na popularizaci
Time Maps – World History Atlas – více než 650 map ke světovým i regionálním dějinám, doplněných o elektronickou historickou encyklopedii
Euratlas – soubor dějepisných map k  světovýmevropským dějinám od 1. století n. l. do roku 2000; zde i odkazy na další zahraniční elektronické historické atlasy: http://www.euratlas.com/atlastor.htm
Centennia Historical Atlas – animovaná mapa znázorňující územní vývoj Evropy v období 1789–1939
GeaCron – Interactive World History Atlas since 3000 BC – interaktivní mapa sledující územně-politický vývoj světa od starověku do současnostiTechnicky zastaralé elektronické historické atlasy


Atlas of World History – animovaná mapa schematicky znázorňující historický vývoj v oblasti Evropy, Asie a severní Afriky do roku 1000 n.l.
Hyper History online – portál ke světové historii obsahující rovněž mapy k vybraným obdobím a událostem světových dějin
Historical Atlas of 20th Century – portál mapující světové dějiny 20. století v širokých souvislostech s množstvím úzce tematicky zaměřených map; projekt z přelomu století (1998 – 2003) bohužel nebyl dále aktualizován; autor Matthew WhiteVolně související mapové portály


Encyklopedie dějin soudobé migrace – odborný výkladový slovník pro širokou laickou veřejnost, který vytváří jednotlivé evropské univerzity, organizaci projektu zajišťuje Online encyklopedie migrace, z.s.
Örok atlas – interaktivní portál mapující aktuální socioprostorové jevy a procesy v Rakousku